WWW.THERMOCHUB.COM

کاربردهای ترموود و ترموچوب

ترموود و ترموچوب کاربرد های فراوانی دارد که برخی از آن ها رو در این صفحه مشاهده میکنید

که البته لیست کامل تر آن در صفحه کاربرد ترمووود برای شما قرار داده شده استکه اکثر آن ها توسط ما ارائه و اجرا میشود

آلاچیق و پرگولا

آلاچیق یکی از خدمات حرفه ای ترموود
ما محسوب میشود

نمای چوبی

اجرای پروژهای متعدد نمای چوبی
با قیمت مناسب و کیفیت عالی

استخر و محوطه

ترموود یا ترموچوب بهترین جنس
برای محوطه سازی است

کلبه و ویلاسازی

اجرای پروژهای متعدد کلبه ترموچوب
با قیمت مناسب و کیفیت عالی

قرنیز ترموود

قرنیز ترموچوب یکی از خدمات حرفه ای ترموود ما محسوب میشود

گلدان و فلاورباکس

اجرای پروژهای متعدد فلاورباکس
با قیمت مناسب و کیفیت عالی

سایه بان ترموود

ترموود یا ترموچوب بهترین جنس
برای سایه بانی زیبا است

کف پوش ترموود

اجرای پروژهای متعدد کف و کف پوش ترموودبا قیمت مناسب و کیفیت عالی

پله و نرده ترموود

پله و نرده ترموچوب یکی از خدمات حرفه ای ترموود ما محسوب میشود

پرگولا

اجرای پروژهای متعدد پرگولا
با قیمت مناسب و کیفیت عالی

درب و پنجره ترموود

ترموود یا ترموچوب بهترین جنس
برای درب و پنجره است

روف گاردن

اجرای پروژهای متعدد روف گاردن ترموودبا قیمت مناسب و کیفیت عالی